Trodos onlain brent smith shinedown dating

Følgende projekt er resultatet af et fælles arbejde blandt mange europæiske skoler som er interesseret i at bevidstgøre økologiske problemer hos projektdeltagerne og modtagerne på lokalt, nationalt og internationalt plan ved hjælp af varieret og kreative undervisning.

Den brede del i partnerskabet forudsætter at man fremmer unionsborgerskabet ved at udforske fælles værdier for alle europæiske folk, om vores bekymring for det naturlige miljø og tæt forbundet af hensyn til vores helbredstilstand.

The primary objective was to make the participants more sensitive to the significance of climatic changes on the planet, the necessity of protecting the natural environment and the need of leading healthy lifestyles.

The goals were achieved through working on two major themes, one directed at increasing the participants’ knowledge of ecology and healthy life, and the other aimed to develop practical skills of ecological behaviour.

The following project is the result of a joint work of many European schools interested in raising the awareness of ecological problems among the project participants and recipients at a local, national and international level by means of varied and creative teaching/learning approaches.

The broad context of the partnership assumed the promotion of the European citizenship by exploring values common to all European people, regarding our concern for the natural environment and the closely linked issue of our health condition.

Hovedvægten vil blive lagt på at udvikle kompetencer indenfor kommunikation med fremmedsprog og brug af IKT.

We believe this was one of the most successful and unique Comenius Partnerships that ever existed.Ud over at arbejde sammen på nogle globale problemer, vil hver skole fokusere på bestemte emner af lokal betydning, i forbindelse med de særlige kendetegn ved landets og/eller region.Forudsat at aktiv inddragelse af hele skolen og det omliggende samfund (herunder elever med særlige behov) er vores prioritet.Jednym z najważniejszych aspektów realizacji projektu był rozwój kompetencji językowych uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi (w szczególności językiem angielskim) oraz rozwój umiejętności stosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. stworzeniem różnorodnych produktów wspólnych związanych z tematyką projektu.Wszystkie produkty wraz z opisami umieszczone zostały na stronie

Search for Trodos onlain:

Trodos onlain-45Trodos onlain-87Trodos onlain-81Trodos onlain-28

Służyły temu urozmaicone i kreatywne metody uczenia się i nauczania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Trodos onlain”